Boeken

verkocht

727

De geur van witte rijstVerzamelde Indische eet- en kookherinneringen
banner
Waarom

Go-Tan heeft heel Nederland gevraagd om zijn of haar beste Indische familierecept en mooiste herinnering rondom eten met de familie te delen.

Nederland kent nog volop mensen die een persoonlijke band hebben met de Indische eetcultuur, zowel van de eerste, tweede als derde generatie. In deze families vormt eten het hart van het sociale leven.

We willen de nog weinig vertelde verhalen en bijzondere recepten behouden voor toekomstige generaties. De nostalgie, de kennis, het plezier en de liefde die bij de echte Indische keuken horen staan aan de basis van het nieuw te vormen kookboek.

Een kookboek dat dus echt ‘door iedereen, voor iedereen’ is.

In het boek draait om alles wat de Indische eetcultuur zo mooi maakt. Welke oma, moeder of tante bedacht het unieke familierecept? Onder welke omstandigheden schoof de familie aan? En hoe rook het in de keuken? Wij gaan op zoek naar een antwoord op dit soort vragen.

Han Go

De geur van witte rijst Verzamelde Indische eet- en kookherinneringen
 
Recensies

'Helemaal nat geregend vond ik eergisteren bij thuiskomst de door mij vooruit bestelde exemplaren van 'De geur van witte rijst'. Keurig ingepakt en met een aardige brief erbij, het deed me de regen en wind buiten vergeten. Na een warme douche nestelde ik me op de bank en begon te bladeren. Wat een feest, wat een prachtig boek is het geworden! De foto's zijn goed, het papier, de vormgeving: ALLES klopt! Ik vind de keuze van recepten geweldig, echt zoals een INDISCH familie kookboek hoort te zijn. Niet te moeilijk met hoeveelheden en zoals 'het hoort', maar gewoon zoals het eten thuis gemaakt wordt. Snijbonen, prei, sandwich gado-gado: allemaal Indisch en lekker en de verhalen vaak herkenbaar. Ik wordt iedere keer weer blij als ik door het boek blader.' - Marjolein -

 

'Wat een heerlijke gerechten en wat een mooie verhalen! Dankjewel voor het samenstellen!' - anoniem -'En nu lekker koken uit het boek! Ik heb er echt zin in! Het is ook prachtig vormgegeven, echt een feest om er in te lezen. Iedereen die bij ons over de vloer komt, krijgt het onder de neus geduwd en allemaal vinden ze het prachtig. Er worden ook veel exemplaren besteld of op verlanglijstjes voor Sinterklaas gezet!' - Paulien Wittenrood -

'Ik heb vandaag het boek ontvangen. Mijn complimenten over de schitterende uitvoering, leuke foto's er bij, heerlijke recepten enz. enz. Hartelijk bedankt dat u dit boek samengesteld hebt en ik ga er zeker goed gebruik van maken.' - anoniem -


'Ondertussen al veel gelezen in "De geur van witte rijst" ...... wat een leuke en soms ook herkenbare verhalen. En natuurlijk wat een heerlijke gerechten, ook die roepen vroege herinneringen op aan de toenmalige koepoelans bij grootouders en andere familie. Hartelijk dank voor dit mooie document!!' - anoniem -'Voor de sinterklaasviering bij ons thuis, heb ik voor de kinderen met hun aanhang (op verzoek) een indische rijsttafel gemaakt. Hierin ook twee gerechten uit jullie boek. Een van de kinderen heeft een vriendin waarvan de vader kok is. Niet alleen de kinderen waren enthousiast, maar ook de kok was positief over het gemaakte ( zij had wat restjes voor haar vader mee genomen). Van deze kant kan ik dus aangeven dat de start lekker en positief was en ik hoop nog vele gerechten te mogen klaarmaken met gebruik van jullie heerlijke recepten.' - anoniem -

De geur van witte rijst Verzamelde Indische eet- en kookherinneringen
€24,95. Geen verzendkosten!

 

Bij deze wil ik graag

“De geur van witte rijst” is

een initiatief van Go-Tan B.V.

www.go-tan.nl  familie@go-tan.nl

Up Down
De geur van witte rijst Verzamelde Indische eet- en kookherinneringen
Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne ‘De geur van witte rijst’ (verder te noemen: “de campagne”) van Go-Tan B.V (verder te noemen: “Go-Tan”), gevestigd aan Spoorstraat 57 4041 CL te Kesteren. De campagne loopt van 26-01-15 tot en met 31-10-15 (de inschrijfperiode is tot en met 30-06-15). Het doel van de campagne is de samenstelling van een kookboek met als titel ‘De geur van Witte Rijst’ (verder te noemen: het kookboek) door middel van het inzenden van verhalen en recepten te maken. De verschijning van het boek staat gepland voor eind 2015. Go-Tan behoudt zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan de campagne, en zonder opgaaf van redenen de campagne voortijdig te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Go-Tan behoudt zich het recht voor om de campagne, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Go-Tan aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Go-Tan behoudt zich het recht voor om de Actieperiode te verkorten of te verlengen. Go-Tan en deelnemers zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.

Lees meer

Deelname

Door deelname aan deze actie geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden: 

 • Deelnemers wordt gevraagd om recepten, foto’s en verhalen in te sturen (verder te noemen: materialen) voor de vervaardiging van het kookboek.
 • Het staat Go-Tan vrij de ingezonden materialen te gebruiken en te bewerken.
 • De deelnemer doet afstand van copyright op de ingestuurde materialen en deze worden kosteloos ter beschikking van Go-Tan gesteld.
 • De ingezonden recepten, foto’s en ander materiaal wordt Go-Tan geheel vrijblijvend ter beschikking gesteld. Foto’s en ander origineel materiaal worden waar mogelijk geretourneerd naar de inzender.
 • Go-Tan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zoekraken of beschadigen van ingezonden materialen.
 • Het staat Go-Tan vrij om de ingezonden materialen te verifiëren en te controleren en waar zij denken waar nodig aan te passen.
 • Inzenders van materialen gaan akkoord met zijn/haar medewerking aan marketing- en publiciteitsdoeleinden. Go-Tan mag de ingezonden materialen gebruiken in het boek en voor marketing en publiciteitsdoeleinden.
 • De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de campagne en (indien aangemeld) voor het verzenden van de nieuwsbrief van Go-Tan. Go-Tan behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden die met deze actie te maken hebben. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Men kan zich te allen tijde voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitschrijven door middel van de uitschrijflink die in de nieuwsbrief staat.

Persoonsgegevens zullen door Go-Tan strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden opgeslagen c.q. verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Deelname aan de campagne is mogelijk van 26-01-15 tot en met 30-06-15 (verder te noemen: “de Actieperiode”). Deelname is gratis. 

Deelnemer aan de campagne is een ieder die gedurende de actieperiode www.degeurvanwitterijst.nl (verder te noemen: “de website”) bezoekt en analoge of digitale materialen instuurt, op welke wijze dan ook.

De informatie en persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer dienen geldig en waarheidsgetrouw te zijn. In alle andere gevallen bestaat er voor de deelnemer een risico op uitsluiting van deelname. Go-Tan maakt naar eigen inzicht een selectie uit de ingezonden materialen teneinde te gebruiken voor het boek.

De deelnemers van wie recepten, verhalen en/of foto’s gebruikt worden in het boek krijgen één boek.

Er wordt in ieder geval iedere maand een Go-Tan pakket verloot onder de inzenders. Let op: deze prijs staat los van de beoordeling van het recept en geeft geen indicatie dat het recept wel of niet in het boek gebruikt wordt. Hier doe je bij deelname automatisch aan mee. De winnaars krijgen via een email te horen of ze een pakket hebben gewonnen.  

Go-Tan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit deze campagne.

Bij enige vorm van twijfel behoudt Go-Tan zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten en vervalt het recht van de deelnemer op de maandelijkse prijs/deelname in het kookboek. De deelnemer doet hierbij voor alsdan afstand van enig recht met betrekking tot de prijs/deelname in het kookboek. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemers dienen voor deelname hun NAW gegevens en correcte gegevens in te vullen op het formulier op de website. Alleen volledig ingevulde formulieren maken kans op de prijs. Deelname is mogelijk tot en met 30-06-15. Zodra de selectie bekend is wordt er via email contact opgenomen met deze selectie.  

Deelnemers zullen Go-Tan en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (directe of indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze campagne, plaatsing van hun door hun ingezonden materialen in het boek en/of gebruik van de ingezonden materialen in publiciteits- en marketingcampagnes

Go-Tan is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de campagne en/of het additioneel wedstrijdelement.

De beperking van deze aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Go-Tan.

Indien de deelnemer in het kader van deze actie ideeën of materialen (waaronder teksten) aan Go-Tan toestuurt, dan staat de deelnemer er voor in dat de materialen niet onrechtmatig zijn jegens derden en niet in strijd zijn met de wet en/of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt. In het bijzonder staat de deelnemer er voor in dat de materialen, of enig onderdeel daarvan:

 • Geen inbreuk maken op rechten van derden.
 • Geen (gedeelte van) een afbeelding van (bekende) personen bevatten van wie de deelnemer geen toestemming heeft voor het gebruik.
 • Geen materialen bevatten waarop auteursrecht, merkrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten rusten en waarvoor de deelnemer geen toestemming heeft voor gebruik.
 • Geen pornografisch materiaal bevatten en/of aanstootgevend, kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn of kunnen zijn.
 • Go-Tan heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden het recht de materialen (of een deel daarvan) te weigeren, te wijzigen, te vernietigen of daaraan geen prijs toe te kennen.

Het is absoluut verboden, op welke manier dan ook, de gestelde bepalingen van de campagne aan te passen of pogingen daartoe te doen, met name om de resultaten te wijzigen of de trekking c.q. het aanwijzen van de winnaar te beïnvloeden door middel van (geautomatiseerde) frauduleuze of oneerlijke middelen.

Bestellen van het boek

De eerste druk wordt een limited edition met een beperkte oplage. Hoe meer mensen het boek bestellen, des te mooier de eerste oplage wordt! Daarnaast krijg je een vroegboek korting! Nu niet voor €24,95 maar €19,95 incl. verzendkosten!

Het bedrag wordt middels een machtiging van je rekening afgeschreven zodra het boek klaar is. De limited edition met vroegboekkorting kan besteld worden t/m 25 oktober 2015.

Twee maanden van te voren ontvang je een reminder en kun je eventueel binnen vijf dagen je bestelling kosteloos annuleren.

 

Overige 

Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Contact

Voor vragen met betrekking tot de campagne kunt u contact opnemen met familie@go-tan.nl.

Eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u schriftelijk richten aan Go-Tan t.a.v. Kookboek. Spoorstraat 57 4041 CL Kesteren. Afhandeling geschiedt door de afdeling marketing van Go-Tan. Op deze campagne en elk ander gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.